Titlesummer2019-03-27 13:45:37
Writer

ສະ​ບາຍ​ດີ ນ້ອງ​ຂໍ​ຖາມ​ແນ່​ວ່າ ໃນ​ຊ່ວງ​ພັກ​ແລ້ງເດືອນ 7-8 ນີ້ ທາງ​ໂຮງ​ຮຽນ​ໄດ້​ສອນ​ເພີ່ມ​ບໍ່ ນ້ອງ​ສົນ​ໃຈ​ຢາກ​ຮຽນ​ພາ​ສາ​ເກົາຫຼີ ແຕ່​ວ່າຊ່ວງ​ທີ່​ເຂົ້າ​ຮຽນ​ປົກ​ກະ​ຕິ​ແມ່ນ​ນ້ອງ​ມີ​ຊົ່ວ​ໂມງ​ຮຽນ​ເຕັມ​ທັງ​ເຊົ້າ​ທັງ​ແລງ ແຕ່​ຖ້າ​ເປັນ​ຊ່ວງ​ພັກ​ແລ້ງ​ນີ້​ແມ່ນ​ນ້ອງວ່າງ​ ແລ້ວ​ນ້ອງກ​ໍ​ມີ​ຄວາມ​ສົນ​ໃຈ​ຢາກ​ຮຽນ​ອີ່ຫຼີ​ນ້ອງ​ເລີຍ​​ຖາມມາ ນີ້​ແມ່ນ​ເບີ​ນ້ອງ 02023066456 ໂທ​ກັບ​ຫາ​ນ້ອງ​ໄດ້.  ຂອບ​ໃຈ

Comment
Captcha Code
(Enter the auto register prevention code)
Prevຄ່າຮຽນແມ່ນເທົ່າໃດ? Level 102018-02-26
-summer2019-03-27
Nextຂໍຖາມແດ່2018-11-24