ພາກວິຊາອອກແບບເສີມຄວາມງາມ

 

ສະພາບລວມຂອງພາກວິຊາ

ໂດຍຜ່ານຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານວິຊາຊີບທັງຫມົດເຊັ່ນ: ການດູແລຜິວຫນັງ, ການອອກແບບຊົງຜົມ, ການແຕ່ງໜ້າ ແລະ ຜູ້ປະສານງານແຟຊັ້ນ, ພາກວິຊານີ້ຈະສອນນັກສຶກສາເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົານໍາພາອະນາຄົດຂອງອຸດສາຫະກໍາຄວາມງາມ.