ບ່ອນທີ່ “ຄວາມຈິງ ແລະ ການບໍລິການ” ເປັນຮາກຖານ, ວິທະຍາໄລລາວ-ເກົາຫຼີ

ຂໍຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ ວິທະຍາໄລລາວ-ເກົາຫຼີ

 

 ວິທະຍາໄລລາວ-ເກົາຫລີ (LKC) ໄດ້ກາຍເປັນວິທະຍາໄລເອກະຊົນທີ່ມີຊື່ສຽງໃນ ສປປ ລາວ, 10 ປີຫຼັງຈາກໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃນປີ 2006, ຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອສຶກສາອົບຮົມຊາວຫນຸ່ມໂດຍອີງໃສ່ປະສົບການດ້ານການສຶກສາທີ່ປະສົບຜົນສໍາເລັດຂອງເກົາຫຼີ.

 LKC ໄດ້ສືບຕໍ່ສຶກສາອົບຮົມນັກສຶກສາທີ່ຮັກປະເທດຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະ ຈະນໍາພາອະນາຄົດຂອງປະເທດນີ້ໂດຍອີງໃສ່ປັດຍາການສຶກສາຂອງ “ຄວາມຈິງ ແລະ ການບໍລິການ”. ດັ່ງນັ້ນ, ພວກເຮົາມີຄວາມຍິນດີທີ່ຈະໄດ້ເຫັນນັກສຶກສາເຫຼົ່ານີ້ໄດ້ເຮັດວຽກຮັບໃຊ້ສັງຄົມຂອງພວກເຂົາ ແລະ ມີອິດທິພົນຕໍ່ປະເທດຂອງພວກເຂົາໃນທາງທີ່ດີ.

 ໃນອະນາຄົດ, LKC ຈະມຸ່ງເນັ້ນໃສ່ການປະຕິບັດການສຶກສາຂອງນັກສຶກສາໂດຍຜ່ານການປະຕິບັດ ແລະ ບົດຮຽນກ່ຽວກັບທິດສະດີປະຕິບັດໃນຫ້ອງຮຽນ. ດ້ວຍຄວາມຈິງທີ່ນັກສຶກສາທີ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ ແລະ ຈິດວິນຍານຂອງການບໍລິການ, LKC ຈະສືບຕໍ່ສະໜອງກຳລັງໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາປະເທດຊາດລາວ, ເພື່ອທີ່ຈະຮັກ, ເພື່ອແບ່ງປັນ ແລະ ຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນໃນ ສປປ ລາວ.

 ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຮົາຍັງບໍ່ແຂງແກ່ນ, ໂດຍການເລີ່ມຕົ້ນການຄົ້ນຄວ້າສີ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບການເຕີບໂຕຂອງປະເທດລາວ, LKC ຈະສືບຕໍ່ເພີ່ມທະວີການເຮັດວຽກທາງການສຶກສາ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າໂດຍສືບຕໍ່ໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກປະເທດເກົາຫຼີໃຕ້, ເຊິ່ງໃນນັ້ນຈະສົ່ງຜົນຕໍ່ກັບສັງຄົມລາວ. ດັ່ງນັ້ນ, LKC ຈະກາຍເປັນສະຖາບັນທີ່ມີຊື່ສຽງທີ່ສຸດໃນປະເທດລາວທີ່ຈະພັດທະນາທັ້ງບຸກຄົນ ແລະ ຂໍ້ມູນຄຽງຄູ່ກັນໄປ.

ຂ້າພະເຈົ້າຫວັງວ່າທ່ານຈະເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອ LKC ໃນການດໍາເນີນວິໄສທັດນີ້ດ້ວຍ.

 

ດຣ. ຈົງບອມ ລີ
ຜູ້ອຳນວຍການ ວິທະຍາໄລລາວ-ເກົາຫຼີ